تیزرهای تبلیغاتی

تبلیغات راهی ست برای بهبود و ارتقائ برند، برای ترویج محصولات و خدمات، ترویج برنامه فروش، ایجاد آگاهی در مدت ‌زمان کوتاه بین حداکثر افراد، ایجاد اعتبار، برای ورود به بازار ملی یا حتی بین المللی و ایجاد گروهی جدید از مشتریان،… اما شاید مهم ترین تعریف تبلیغات این باشد: رسیدن به بهترین و خلاقانه ترین راه برای یک ارتباط سریع، موثر و ماندگار برای معرفی و پیشنهاد خدمات و یا محصولات. هنر ایده بنیان برای رسیدن به این هدف با صاحبان محصول و خدمات در تمامی مراحل طراحی تا اجرای کمپین های تبلیغاتی و ساخت فیلم ها و تیزرهای تبلیغاتی همراه خواهد بود.

هنر ایده بنیان